یک خواهش کوچک

یک خواهش کوچک

نویسنده:

ناشر: مروارید
دسته‌بندی: رمان
  • تاریخ نشر: 94
  • چاپ:
  • شابک: 9780003004274
  • تعداد صفحه:
  • وزن: 144 گرم
  • وضعیت: موجود

کتابی که در دست شماست، نوشته هایی را تقدیم می دارد که نویسنده آرزومند بوده به شیوه ی گذشته های دور و نزدیک، نگرش های خود را در کار جهان، با صبر و حوصله و سر فرصت به روی کاغذ بیاورد. دردل کند. قصه بگوید. شعرگونه هایی بسراید. با کلمات بخندد و یا اشکی بریزد.... جهان و هرچه در او هست را سبک - سنگین کند، فاش بگوید که در اصل به بازی گرقته شده ی زندگی است و نه بازیگر، و حرفهای سترگی از این دست قلم بزند. اما دنیای امروز دیوانه ی دل و دین باخته، به ویژه در این یکی دو دهه ی اخیر چنان دوان دوان می دود که حال و حوصله و فرصت تدقیق و تامل را از آدمیان گرفته و اهل کتیبه و کتاب دیگر تحمل روده درازی های قطور را ندارد، و تولیدات نوشتاری قد و قواره اش را به اندازه ی پیامک و متل و در بهترین انواع ضرب المثل و کلمات قصار نزدیک تر کرده است. ناظم الاطبا مولف فرهنگ نفیسی «قلم اندازی» را غفلت و سهو و اهمال در تحریر می داند. ولی مخبر السلطنه هدایت از دیگر دولتمردان و نویسندگان اواخر عهد قاجار می نویسد: «قلم اندازی از شئونات شهامت است!» راقم این سطور بیش از هر چیز امیدوار است این کوتاه نویسی های از همه رنگ، لبان کم و بیش فروبسته ی برخی از شمایان را به شکرخندی مشکوک وادار سازد...

9,000 تومان
7,470 تومان
خرید