اسلام سنت دولت مدرن

اسلام سنت دولت مدرن

نویسنده:

ناشر: نی
دسته‌بندی: سیاسی
  • تاریخ نشر: 94
  • چاپ: 3
  • شابک: 9789643127756
  • تعداد صفحه: 436
  • وزن: 450 گرم
  • وضعیت: ناموجود

بر اهل نظر پوشیده نیست که زندگی سیاسی نیازمند اندیشه? سیاسی است و زندگی سیاسی در دوران جدید، نیازمند اندیشه? سیاسی جدید است. عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم عصر جهانی شدن دولت ـ ملت است و ما به‌ناچار وارد گردونه? زندگی سیاسی در این دوران شده‌ایم که انزوا و کناره‌گیری از آن، جز به بهای گزاف خارج شدن از عرصه? فرهنگ و تمدن جدید ممکن نیست. بنابراین، ما بر سر دوراهی تقلید یا تأسیس قرار گرفته‌ایم. تقلید به دلیل تفاوت در شرایط و مقتضیات گرهی از کار فروبسته نمی‌گشاید. تأسیس نیز تنها از مسیر تأمل و بازاندیشی در وضعیت کنونی فکر و اندیشه? سیاسی و دشواره‌های آن امکان‌پذیر خواهد بود؛ هدفی که این نوشتار کوششی در راه دستیابی به آن است.

این کتاب در حال حاضر موجود نیست
به من خبر بده