برزخ نمرود و گل محبوبه

برزخ نمرود و گل محبوبه

نویسنده:

ناشر: نگاه
دسته‌بندی: رمان
  • تاریخ نشر: 82
  • چاپ: 1
  • شابک: 9789643511593
  • تعداد صفحه: 125
  • وزن: 156 گرم
  • وضعیت: ناموجود

وقایع آن قدر زل بزنند و منتظر پاسخ بمانند تا پلک چشم هایم سنگین بشموند و خواب آلوده بیایم در اتاق، کنار بستر محبوبه دراز بکشم. بعد روی بستر غلت بزنم و دنبال خواب بگردم و پیدایش نکنم و مجیور بشوم با زور چشم هایم را ببندم و به خاطره ها فکر کنم. پرسش وقایع را زیر لب زمزمه کنم تا چرت های نیمه شب بیایند و با هجوم نقش چنگال جرثقیل پاره شوند و تکه هایش بلغزند در گوشه و کنار اتلق و نیمه جان بخوابند تا زمانی دیگر جان بگیرند و بلند شوند و بیایند مقابلم بایستند و باز زل بزنند به چشم هام. بعد ساعت ها چشم بسته، هجوم فکرو خیال را تاب بیاورم تا چرت بعدی پاورچین بیاید و بنشیند روی چشم هام تا روشنایی سپیده دم از شیشه پنجره بتابد به چهره ام و بگوید : « پاشو، بیدار خوابی دیشب تمام شد.»

این کتاب در حال حاضر موجود نیست
به من خبر بده